Matt and Shane's Secret Podcast

Shane is in AZ, Cusk is in the bunker. The D.U.D.E.Z. chat about Shane's shows, Paul Rudd's Public service announcement, Cutiez, America slipping in the global fat rankings, and a bunch more. 

Support the cast @ patreon.com/MSsecretpod

Cop Merch @ mssecretpodcast.com/merch/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Matt McCusker & Shane Gillis. Innehållet i podden är skapat av Matt McCusker & Shane Gillis och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.