Brenda Bertrand reflects on the disappointments we may experience when our expectations of God are unmet, as she also dwells on the truth that Jesus is with us in our suffering and guides us through the darkness.

Brenda Bertrand is a Fuller Seminary Chaplain.

Recorded at Fuller’s All-Seminary Chapel on March 27, 2024.

 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör FULLER studio. Innehållet i podden är skapat av FULLER studio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.