Open-source LLMs, FlashAttention and generative AI terminology: Host Jon Krohn gives us the lift we need to explore the next big steps in generative AI. Listen to the specific way in which Stanford University’s “exact attention” algorithm, FlashAttention, could become a competitor for GPT-4’s capabilities.

Additional materials: www.superdatascience.com/684

Interested in sponsoring a SuperDataScience Podcast episode? Visit JonKrohn.com/podcast for sponsorship information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jon Krohn. Innehållet i podden är skapat av Jon Krohn och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.