We are spinning off! Netflix is releasing a new period drama romance show called Bridgerton that follows one family's crazy love lives in regency england and we are dying to podcast about it!

Please subscribe to Bridgerton Fancast wherever you get your pods!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör poldark fancast. Innehållet i podden är skapat av poldark fancast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.