Randal, Drew, and Ashley discuss two games that both use a hybrid Rondel/Mancala action selection mechanism. They compare Stefan Feld’s Trajan vs Seth Jafee’s Crusaders: Thy Will be Done. Then they discuss themes in games and their preferences.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Board Now Gaming. Innehållet i podden är skapat av Board Now Gaming och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.