In episode three of Training Bites, Hannah teaches us all about release cues, how to teach our dogs to do them, and why they are important.

Hannah's Website: http://freespiritdogs.com

______
Follow Us
Website: www.holisticpetradio.ca
Facebook: https://www.facebook.com/HolisticPetRadio/
Instagram: https://www.instagram.com/holisticpetradio/
Twitter: https://twitter.com/HolisticPetRad
YouTube: https://youtube.com/holisticpetradio
Essential Oils: https://bit.ly/2zru5kZ

Music: BenSound

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Holistic Pet Radio. Innehållet i podden är skapat av Holistic Pet Radio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.