The Bridge

The Watchtower 10 crew prepares Frank for his covert mission at the Hunt Club. Ideologies are debated, stories are told, and a responsibility is forgotten.

Tweet us: @bridge_podcast

Find us on Facebook: https://www.facebook.com/TheBridgePodcast

Email us: watchtower10reports@gmail.com

Find us on tumblr: http://thebridgepodcast.tumblr.com/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Bridge Podcast. Innehållet i podden är skapat av The Bridge Podcast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.