"Hur ska jag investera mina pengar?" är en fråga som många av oss funderar på och tycker oss ha svar på. Frågan är dock inte helt olik frågan: "Vart ska vi åka på semester?". Alla tycker semester är bra, men det är när vi börjar diskutera detaljerna som vi kan ha helt olika syn - någon vill åka till stranden, någon till fjällen, någon vill flyga, en annan vill åka tåg och så vidare. 

Avsnittet är delvis en fortsättning på förra veckans avsnitt där vi pratade om vår investeringsresa och våra misstag. Idag tar vi också avstamp i vår investeringsresa men tittar på den utifrån dessa olika nyanser. För att kunna svara på frågan: "Hur ska jag investera mina pengar?" så behöver man titta på frågor såsom:

▸ Vilket problem försöker jag lösa?

Den frågan kan ha många svar: 

▸ Maximera avkastningen?

▸ Slippa oroa mig för pengar?

▸ Ha roligt och få kickar?

▸ Göra som forskningen säger?

▸ Ha möjligheten att ____?

▸ Ha ett rikt liv?

Säg att det är som för mig där svaret är att: "Ha ett rikt liv?" då uppstår följdfrågor såsom: 

▸ Vad är ett rikt liv? a) För mig?, b) För Caroline?, c) För barnen?

▸ Hur mycket pengar krävs?

▸ När behövs pengarna?

▸ Vilken flexibilitet finns i tid och belopp?

▸ Hur förändras behovet med t.ex. pensionsålder?

▸ Förhållningsätt till lån? Okej eller inte?

Utöver det behöver jag utgå från mina förutsättningar: 

▸ Hur mycket kan jag spara? (absoluta tal / sparkvot)

▸ Vilken risktolerans har jag? a) Finansiellt? b) Känslomässigt? c) Kunskapsmässigt?

▸ Hur reagerar jag i nedgång?

▸ Hur förhåller jag mig känslomässigt till mina pengar?

▸ Vilket engagemang vill jag ha?

▸ Göra själv eller outsourca?

▸ Hur stor tillit har jag till mig själv?

▸ Hur värderar jag min egen tid och kompetens?

▸ Hur är min finansiella termometer kalibrerad just nu?

▸ Var är jag på den ekonomiska resan?

Därutöver kommer jag dessutom förändra problemet över tid genom att jag interagerar med det. För min risktolerans kommer ju förändras över tid, likaså mitt förhållningssätt till vad som är mycket pengar och lite pengar, min erfarenhet och så vidare. 

Här konstaterar jag och Caroline också att vi förhåller oss helt olika till pengar. Hon fokuserar t.ex. väldigt mycket på utgiftssidan i en resultat- och balansräkning medan jag fokuserar på tillgång- och inkomstsidan. Vi pratar om skammen i att spendera pengar och det känslomässiga perspektivet, att växa med sina pengar och mycket annat. 

Så det blir som vanligt ett samtal mellan mig och Caroline där vi pratar om vårt perspektiv utifrån många av frågorna ovan snarare än att det är en föreläsning om frågorna. 

Vi hoppas att du kommer ha glädje av samtalet och vi ser fram emot din kommentar. 

Jan och Caroline

Länkar

Följ diskussionen i forumet

Patreon

Innehållsförteckning

 • 00:00:00 Intro
 • 00:04:36 Dunning-Kruger-effekten och "Mount Stupid"
 • 00:09:30 Vikten av att vara på spelplalen
 • 00:16:30 Vilket problem försöker jag lösa?
 • 00:29:15 Exempel på följdfrågor om ett rikt liv
 • 00:33:20 Djupare diskussion om ett rikt liv
 • 00:39:50 Om att växa med sina pengar och hitta balans
 • 00:53:00 Olika sätt att hantera ekonomisk oro inom relationen
 • 00:57:35 Att se ekonomin som en helhet
 • 01:05:10 Referensramar för ekonomi
 • 01:09:45 Rädslan för att göra misstag
 • 01:16:29 Vikten av att förstå dina förutsättningar

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jan och Caroline Bolmeson. Innehållet i podden är skapat av Jan och Caroline Bolmeson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.