Fear can cripple your everyday decisions and the plans you make for the future but in today's episode host Catherine Dean is unveiling the ideology behind the thing that holds so many of us back. 
www.bbradiopodcast.com | Instagram: @badbitchradiopodcast_ @imcatdean

Support the show (http://www.badbitchradio.com)

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör CAT DEAN. Innehållet i podden är skapat av CAT DEAN och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.