Two lil bros are absolutely on their Charizard in this episode of the podcast Las Culturistas, and an honest conversation is had.

Learn more about your ad-choices at https://www.iheartpodcastnetwork.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Big Money Players Network and iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av Big Money Players Network and iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.