Sonderpodden om organisation & ledarskap

Dagens podd är en fortsättning på vår minisommarserie om teamutveckling. Dagens avsnitt handlar om verktyg för att utveckla team. Love och Karin samtalar om teamutveckling med utgångspunkt i Googles forskning om team.

I podden tar vi upp bland annat nedanstående verktyg för teamutveckling:

Susan Wheelans modell för teamutveckling

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/ledarskap-och-organisation/utveckla-sunda-team-med-modell-av-susan-wheelan/

Googles forskning om team

https://rework.withgoogle.com/subjects/teams/

Amy Edmondson TED talk om psykologisk trygghet

https://youtu.be/LhoLuui9gX8

HUKI (RACI)-matrisen för att tydliggöra teammedlemmarnas olika roller

https://www.toolshero.com/project-management/raci-matrix/

Anders Wendelheim: Öppenhets- och tillitsspiralen för bättre ledarskap

https://www3.ledarna.se/play/?i=5534

Metoden Reflekterande team (vattentrappa)

https://www.metodbanken.se/artiklar/reflekterande-team

Retrospektiv för gemensam reflektion i teamet

https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/retrospective

Graphic Recording, ett sätt att visualisera en berättelse

http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/graphicBenefits.pdf

Liberating Structures, en verktygslåda för team som vill ha både struktur och självledarskap

http://www.liberatingstructures.com/

Non-Violent Communication, en modell för konfliktlösning

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sonder AB. Innehållet i podden är skapat av Sonder AB och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu