Dave, Steve, and JD give you yet another final episode of Beyond Yacht Rock. 

www.yachtrock.com

https://www.patreon.com/yachtrock

-

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör JD Ryznar, David B Lyons, Steve Huey, Hunter Stair. Innehållet i podden är skapat av JD Ryznar, David B Lyons, Steve Huey, Hunter Stair och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.