Bari Tessler interviews Lindsay Bryan-Podvin a Social Worker turned Financial Therapist and they discuss ADHD money tips and more.

Find more on baritessler.com/podcast

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Bari Tessler. Innehållet i podden är skapat av Bari Tessler och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.