25 minuter
#130: Kassaflödesanalys - det enda korrekta sättet att värdera ett företag eller projekt
Avsnitt

#130: Kassaflödesanalys - det enda korrekta sättet att värdera ett företag eller projekt

Många gillar värderingsmått som P/E-tal. Även om det kan ge en indikator av hur dyrt eller billigt företaget är ger det ej hela bilden. Det säger tex inget om företagets verksamhet.

Det gör däremot en kassaflödesanalys. Då kollar man på ett företags inflöde och utflöde av pengar.

I en Discounted Cash Flow-beräkning räknar du ut nuvärdet på framtida kassaflöden.Det kräver en diskonteringsränta. 

En mer utförlig och praktisk genomgång kommer ges via Finansbreve

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mikael Syding och Ludvig Sunström. Innehållet i podden är skapat av Mikael Syding och Ludvig Sunström och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.