Aning
54. Svenskhet med Lars Trägårdh
Avsnitt

54. Svenskhet med Lars Trägårdh

Nationell identitet är ett brännande debattämne och det tvistas om vem som sitter på den mest täckande förståelsen för det, så även gällande Sverige. Så vad är svenskhet? Finns svensk kultur? Vad särskiljer det svenska samhällskontraktet och vad kännetecknar det svenska för individen vs. gemenskapen?