Aning
47. Utilitarism med Torbjörn Tännsjö
Avsnitt

47. Utilitarism med Torbjörn Tännsjö

Hur maximerar man lycka? I Bentham, Mill, Singer och Sidgwicks moralfilosofiska trakter lotsar Tännsjö dig igenom den utilitaristiska hållningen. Är ideologin politiskt översättningsbar?