This week Grant talks about the outcomes of the release of the Descent of Dragons expansion. We also get into the matter of the recent nerfs applied to some of the problem cards that immediately occurred upon release of the new set. 

*velenschosen.com*patreon.com/velenschosen *discord.me/velenschosen

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Grant Gould. Innehållet i podden är skapat av Grant Gould och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.