Det här är första avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre – trots motgångar, oro och svårigheter.

Gäst i detta och kommande avsnitt är Petri Partanen. Petri Partanen är psykolog, handledare och utbildare, samt forskare på Mittuniversitetet och UCL London. Han har arbetat i 25 år med elevhälsa och med skolutveckling runt om i Sverige. I sitt arbete intresserar sig Petri särskilt för hur våra känslomässiga och tankemässiga förmågor påverkar vårt fungerande i vardagen, och särskilt i lärandet. Han har tidigare skrivit kunskapsöversikten ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa” för Skolverket. Petris senaste bok ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” berör bland annat förmågorna metakognition och självreglering. Den handlar om hur vi hanterar våra tankar och känslor på ett medvetet sätt och planerar och styr vårt beteende. Petri har en blogg som du kan läsa här: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/

I detta första avsnitt pratar vi om meningen med att tänka kring sitt eget tänkande - metakognition/mentalisering. Vi pratar också om sätt vi kan göra för att förstärka möjligheten att kunna tänka kring våra tankar och emotioner och ger exempel på några verktyg som går att använda. Exempelvis att skriva, prata med sig själv eller någon annan och medveten närvaro.

Medveten närvaro tas upp från Petris sätt att se det hela. Sista delen av avsnittet innehåller övningarna och verktygen och kommer som en kortare del efter detta avsnitt som ett eget avsnitt kring "verktyg för välmående".

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du [email protected]

Använd gärna Hashtag #välmående2020 för att sprida verktygen vidare. Någon i din närhet kanske kan ha nytta av den här serien.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Exist.se - Kristina Bähr. Innehållet i podden är skapat av Exist.se - Kristina Bähr och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.