Anna Borg är specialpedagog, som har arbetat i Salems Kommun, Nytorpsskolan och på centrala elevhälsan i kommunen. Tillsammans med skolpsykolog Gunilla Carlsson- Kendall har de skrivit en bok som heter "Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda frånvaro med Nytorpsmodellen". Anna har även jobbat vidare med frågorna via (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Anna arbetade som mentor för en högstadieklass i 3 år och som så många högstadielärare lämnade hon ut almanackor till sina elever. När eleverna inte klarade av sin planering med kalendern och det blev en diskussion om att lärarna inte skapade möjligheter för eleverna att göra någon planering började det stora arbetet. Eleverna och Anna pratade om motivation, drivkrafter och struktur som krävs för att lyckas med det man vill. Klassen hade från början 50 % åtgärdsprogram, men i år 9 hade ingen elev åtgärdsprogram.

Samma arbetssätt och elevsyn har de sedan provat i arbetet med problematisk skolfrånvaro med mer känsla av sammanhang, autonomi och kontroll. Lyssna gärna på hur skolan kan hjälpa till på ett mer medvetet sätt när elever är på väg att ge upp sin inlärning.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du till [email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Exist.se - Kristina Bähr. Innehållet i podden är skapat av Exist.se - Kristina Bähr och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.