This week it's a solo episode and I'm talking about four lies the eating disorder tells you that stop recovery in its tracks and prevent it from even getting started.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Real Health Radio. Innehållet i podden är skapat av Real Health Radio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.