K-podd
K-podd

K-podd

Några av Riksantikvarieämbetets medarbetare väljer ett ämne och grottar sedan ner sig rejält i det. Det kan vara allt från uppstoppade hästar till runor, bemålad sten till riksintressen.

Antal avsnitt: 49

Senaste avsnittet:

En podcast av: Riksantikvarieämbetet