The Knowledge Project with Shane Parrish

Behavior scientist and author of Tiny Habits, BJ Fogg, discusses improving decision making, motivation trends, the role of emotion in sense of self and so much more.

GO PREMIUM: Support the podcast, get ad-free episodes, transcripts, and so much more: https://fs.blog/knowledge-project-premium/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Farnam Street. Innehållet i podden är skapat av Farnam Street och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.