It’s mano vs. mano (or mano vs. droid, or droid vs. droid) in this week’s sport of the future, BALLBLAZER

Support Sprite Castle at Patreon.com/RobOHara

Link: 8-Bit Show and Tell’s Breadbox Variations

Link: Ninja Carnage

Link: Gyro Run

Link: Revenge of the Mutant Camels

Link: Space Panic

Link: Retro Hack Shack’s C64/HDMI Mod

Link: Amigathon.com (July 24)

This episode of Sprite Castle is sponsored by Retro Rewind. Visit Retro Rewind for all your C64/C128/C16/C+4/Amiga needs! Use this link for %10 off all purchases.PODCAST LINKS
iTunes | RSS | Facebook | Twitter | WWW | Forum | Patreon | Twitch
Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Rob "Flack" O'Hara. Innehållet i podden är skapat av Rob "Flack" O'Hara och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.