Lärarpodden
96. Mer än bara snippor och snoppar - tips för din sex- och samlevnadsundervisning
Avsnitt

96. Mer än bara snippor och snoppar - tips för din sex- och samlevnadsundervisning

Nathalie Simonsson är sexualupplysare och författare till en av skolbibliotekens mest stulna böcker. Här ger hon konkreta tips på hur du kan arbeta med sex- och samlevnadsundervisning som ett kunskapsämne och hur du kan få in det som en naturlig del i många olika skolämnen. Samtalet spelades in för Lärarpodden på Bokmässan i Göteborg 2018 och leddes av Maria Bohlin.