On this episode, host Nathan Barker and The Joe Gallow celebrate Women in Horror Month for 2021. They also give some shout out's, talk about some Friday the 13th merch, and idiots on social media. You can find more shenanigan's on Facebook and Instagram @campbloodradio.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Camp Blood Radio. Innehållet i podden är skapat av Camp Blood Radio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.