Just like the showroom isn’t where a car is designed to be (at least for long), your financial plan isn’t designed to sit on a shelf…or at least it shouldn’t be! On today’s show, we’re talking all about when the wheels of your plan meet the road!

Originally aired 9/29/2021

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör GenWealth Financial Advisors. Innehållet i podden är skapat av GenWealth Financial Advisors och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.