Att använda derivatans definition är tidsödande därför vill vi använda deriveringsregler för de vanligaste funktionerna. Här kommer

deriveringsreglerna för potensfunktioner, exponentialfunktioner, naturliga logaritmen och några trigonometriska funktioner behandlas.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Andreas Lagerkvist. Innehållet i podden är skapat av Andreas Lagerkvist och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.