Storynory - Stories for Kids

Gilgamesh has travelled across the world in search of immortality. Finally he picks a plant from the bottom of the ocean that gives everlasting youth - but a thief is not far away.

Support the show: https://www.patreon.com/Storynory

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Storynory. Innehållet i podden är skapat av Storynory och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.