Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Boken heter "Segregation" och gäst är Jonas Lindström, författare och forskare inom socialt arbete på Södertörns Högskola.

Segregation är ett begrepp som ofta figurerar i media och som många associerar med t.ex. integration, förortsproblematik eller invandring. Men det råder ett visst "slarv" kring begreppet. För det första är segregation något som alltid funnits i alla städer, och inte något nyupptäckt problem som uppstått de senaste åren. Sedan kan segregation handla om massa olika saker (mer än förorter), som t.ex. ålderssegregation eller könssegregation. Till sist så måste man vara på det klara med att segregation alltid innebär att något står i relation till något annat. Man kan alltså inte peka på ett bostadsområde och hävda att de har problem med segregation, utan det är samhället som har problem med att områden står i obalans med varandra. Det finns helt enkelt mycket som är intressant kring begreppet och fenomenet segregation! I programmet pratar vi bl.a. om vad segregation är för något. Vi pratar om hur och varför segregerade områden har vuxit fram i Sverige. Och vi pratar om hur man bör tänka och arbeta med frågor som rör segregation. Lyssna och få en kortversion av boken! For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Fredrik Hillerborg. Innehållet i podden är skapat av Fredrik Hillerborg och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu