שמועס מיט קלעזמער סופּערשטערן זיסל סלעפּאָוויטש און סאַשאַ לוריע וועגן דעם פּראָיעקט צו שאַפֿן לידער פֿון גבֿית-עדותן

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Yiddish Voice ייִדיש קול. Innehållet i podden är skapat av Yiddish Voice ייִדיש קול och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.