שמועס אד״ט וואַשינגטאָן משוגעת, מיט שלום ביינפֿעלד, ד״ר שלום בערגער, חיים וואָלף און יוסף ראַפּאַפּאָרט

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Yiddish Voice ייִדיש קול. Innehållet i podden är skapat av Yiddish Voice ייִדיש קול och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.