Svensk Bibeln (Dramatiserade) - Swedish Bible

Jesus är testad av Satan - Jesus is tested by Satan.