Svensk Bibeln (Dramatiserade) - Swedish Bible

Jesus sänder ut tolv lärjungar - Jesus sends out twelve disciples.