This episode we discuss The Last Vampyre which stars Jeremy Brett as ... uh... Professor Van Helsing, Edward Hardwicke as ... um... Baron Frankenstein and Roy Marsden as Dracula... sort of.

So definitely horror. Definitely.

 

It's Granada TV's Sherlock Holmes!

 

Contact us on Facebook  facebook.com/averybritishhorror

Twitter: @verybrithorror

Email: [email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Chris Denton and Paul Monk. Innehållet i podden är skapat av Chris Denton and Paul Monk och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.