In this update edition of the Just Japan Podcast, Kevin fills you in on where he has been and why you haven't heard the JJP in some time. He also talks about his new podcast all about education, the Making Better Teachers Podcast.

Making Better Teachers Podcast:

http://makingbetterteachers.com

Twitter: @madformaple

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Just Japan Podcast. Innehållet i podden är skapat av Just Japan Podcast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.