Demenspodden

Sjukgymnasten Madeleine Liljegren berättar om hur vi kan utforma utemiljöer som personer med demenssjukdomar kan vara trygga och aktiva i.