AmerikanskaNyhetsanalyser

Ronie Berggren och Erik van der Heeg resonerar på USA:s nationaldag den 4 juli 2019 om vad Sverige och Europa kan lära av den amerikanska patriotismen.

-------------

STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER: http://usapol.blogspot.com/p/stod-oss-support-us.html