Not for most of us because our pay cheques don't keep up with inflation. The big winners are borrowers and who's the biggest borrower of them all? 

Support the show: https://mikesmoneytalks.ca/

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör HPC Inc.. Innehållet i podden är skapat av HPC Inc. och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.