It doesn't matter what party you support - there's one question politicians, media and the public should answer before we get into a federal election campaign. 

Support the show: https://mikesmoneytalks.ca/

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör HPC Inc.. Innehållet i podden är skapat av HPC Inc. och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.