ADHD Experts Podcast

Matt Cohen, Esq., explains the key advantages and disadvantages of IEPs and 504 Plans for students with ADHD; how to identify the solution best suited for your child; and how to create a bulletproof IEP or 504 Plan and ensure that it's implemented.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ADDitude. Innehållet i podden är skapat av ADDitude och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu