Om du just nu går någon av våra utbildningar skulle vi på studie- och karriärvägledningen vilja tipsa dig om några saker som vi tycker att

du ska känna till. De handlar om dina rättigheter och skyldigheter.

Är du programstudent tycker vi att det är viktigt att du känner till hur din utbildningsplan ser ut! Där kan du läsa mera om vilka mål utbildning har, vilka

kurser du ska läsa och i vilken ordning, du hittar också information om vilken examen din utbildning leder till. Spar även de enskilda kursplanerna genom din

utbildning – de kan vara värdefulla att gå tillbaka till då du ska skriva ditt CV!

Vi tycker också att det är viktigt för dig att känna till våra studieadministrativa rutiner kring exempelvis registrering på kurser, tillgodoräknande av tidigare

studier, studieuppehåll, studieavbrott, examination med mera med mera. För att läsa mer om det här kan du själv titta i vår skrift om detta, den hittar du på

www.du.se/studievagledning (klicka på Studieadministrativa bestämmelser).

Vi vill också berätta om vart du kan läsa mer om vilka krav du behöver uppfylla för att kunna ta ut din examen. Känner du till vad du måste läsa och känner du

till vilka avsteg du kan göra från ditt programs upplägg? Vi föreslår därför att du tittar närmare på högskolans lokala examensordning. Den hittar du på

http://www.du.se/studievagledning (klicka på Examen - Nya examensbestämmelser).

Eftersom du som student också är människa så kan det ibland uppstå situationer där du av olika skäl kommer efter i dina programstudier och inte kommer vidare i

programmets upplägg. Då är det viktigt att du kontaktar oss så att vi tillsammans kan göra en individuell studieplan. Det är programansvarig för din utbildning

som hjälper dig med den och där en studie- och karriärvägledare också kan bistå dig. Syftet med planen är att du ska komma i fas med kurserna och på sikt ta examen!

I samband med det kanske din studieekonomi påverkas och förändras. Vi föreslår då att du tar kontakt med CSN (centrala studiestödsnämnden). De har en websida

med information om ”När studieresultaten inte räcker till”.

Till sista vill vi att du också känner till vilka olika stöd du kan förvänta dig av högskolan under din studietid. Vi erbjuder exempelvis språk och skrivstöd,

våga tala-kurser, studieteknik bland mycket annat). Läs mer på http://www.du.se/studievagledning (klicka på Stöd under studietiden).

Vill du veta mera välkommen att kontakt någon av studie- och karriärvägledarna!

http://du.se/studievagledning

Länkar:

http://du.se/studievagledning

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dalarna University. Innehållet i podden är skapat av Dalarna University och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.