Cliff Reid, Karel Habig, and Geoff Healy discuss the approach to patients with hypoxia and obstructed airways, prior to rapid sequence induction. This is all about effective basic airway management.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sydney HEMS Team and Friends. Innehållet i podden är skapat av Sydney HEMS Team and Friends och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.