Seriah hosts a free-range discussion with Chris Ernst and Red Pill Junkie. Topics include Travis Walton, plasma phenomenon, hypnotic regression, government experiments with advanced technology, Men In Black, Robert Guffey's "Chameleo", gang-stalking, high tech camouflage, Ayahuasca, ancient and/or alien civilizations not being recognized as advanced, staged alien abductions, lost civilizations, and more- loaded with fascinating material!    - Recap by Vincent Treewell Outro Music by One-Eyed Doll with Envy Download

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Seriah Azkath. Innehållet i podden är skapat av Seriah Azkath och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.