Build a Windows Store Blog Reader app with C# (HD) - Channel 9

In this video, we'll add all of the pages to the Blog Reader, including the ItemsPage which lists all of the blogs, the SplitPage which lists all of the blogs posts for the selected blog, and the Detail page which shows the select blog post in a WebView control. Step-by-Step tutorial from dev.windows.com Blog Reader complete code

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Microsoft. Innehållet i podden är skapat av Microsoft och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.