Jamie is an expert in peak performance and leadership, specializing in neuroanthropology––the intersection of culture, biology and psychology.

His new book, Recapture the Rapture: Rethinking God, Sex and Death in a World That's Lost Its Mind is now available.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Christopher Ryan. Innehållet i podden är skapat av Christopher Ryan och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.