Deep lore dives for our furry adversaries tonight as Mike continues his series in wolf related readings! The news has us bantering about Elder Scrolls 6 predictions and we discuss [...]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Quest Gaming Network. Innehållet i podden är skapat av The Quest Gaming Network och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.