The first was such a hit, please enjoy this re-run of episode 138 with a very special origin story. See you next week with a new ep!

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Erin Gibson & Bryan Safi. Innehållet i podden är skapat av Erin Gibson & Bryan Safi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.