Isaiah 14:12

King James Version

12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Dr Sabrina Sessions. Innehållet i podden är skapat av Dr Sabrina Sessions och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.