Heather and Aden finally recover from Hurricane Sandy, a train wreck and a serious case of procrastination to bring you this long awaited episode of Naughty Bits. Aden and Heather cover Naughty in the News and answer some listener e-mails.

Follow us on twitter @NaughtyBitsShow, On Facebook Naughty Bits, e-mail us - [email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Heather Height. Innehållet i podden är skapat av Heather Height och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.