The Bird Talk guys take your calls. Hostile Wrens attacking chickadee nests, hummingbirds, and what to do about an owl living in your chimney. 

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör BirdTalk Radio. Innehållet i podden är skapat av BirdTalk Radio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.